Rezultati

Ime i Prezime Kate pojedinačno Kate ekipno Borbe pojedinačno Borbe ekipno UKUPNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 UKUPNO
Kustura Ilvana 
1
1
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
Mujkić Salem 
3
2
0
3
2
4
1
0
0
0
0
0
0
5
Ferhatović Sajra 
2
1
1
1
2
1
2
4
3
0
0
0
0
0
0
7
Sućeska Merima 
2
5
1
1
0
2
7
6
2
1
0
0
0
0
0
9
Sadiković Sumeja 
2
3
1
2
2
2
2
5
5
5
3
3
0
0
0
0
1
12
Kapetanović Tadžudina 
3
3
7
6
3
4
4
6
6
2
13
14
17
15
11
8
6
0
4
0
0
44
Vatreš Elmedina 
2
5
5
2
2
4
2
2
11
9
4
11
7
5
1
0
0
0
0
24
Sejfić Nedim
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Pašić Alma
5
2
5
3
1
4
1
1
9
4
9
8
12
2
0
0
0
0
0
22
Čolić Berina
9
1
3
7
3
4
9
10
14
1
2
2
26
16
23
19
15
9
4
2
13
3
0
65
Klačar Lejla
1
3
1
2
0
2
5
5
2
0
0
0
0
0
0
7
Heljić Tarik
1
1
2
3
1
1
4
2
1
8
4
4
4
9
2
1
0
0
0
0
16
Grbo Naida
2
1
1
3
0
1
3
0
1
0
0
0
0
0
4
Đipa Lejla
2
1
1
2
2
0
3
1
0
0
0
0
0
0
4
Hrapović Merima
1
1
4
2
1
5
8
4
2
6
8
14
8
10
7
3
0
0
0
0
28
Zejnilović Rijad
1
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
Bajramović Sanjin
1
1
2
3
4
4
3
1
6
7
6
6
5
3
2
0
0
2
1
19
Mujezinović Ahmedin
1
1
2
3
2
1
3
4
3
5
2
3
0
0
0
0
0
10
Šuvalija Ramiz
2
1
1
2
4
4
2
1
5
4
8
5
6
3
0
7
3
0
0
17
Žunić Selma
1
1
2
1
1
0
3
3
3
2
1
0
0
0
0
0
6
Ferhatović Adnana
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Močević Dženita
2
1
1
1
1
1
1
4
3
3
0
0
0
0
0
0
6
Grbo Nedžad
2
6
1
2
6
1
2
3
1
0
0
3
0
0
9
Selmanović Emina
1
2
1
1
1
1
1
2
4
1
3
3
0
0
0
0
0
7
Šuvalija Nedim
1
2
1
25
12
6
2
2
26
16
9
0
4
1
2
0
21
5
11
51
Hamzić Nejra
2
1
2
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
Čavrk Adnan
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
Tahić Adna
1
3
2
7
4
1
7
3
8
0
9
6
3
0
0
0
0
18
Kustura Mirza
1
2
1
2
0
5
1
0
2
3
1
0
0
0
0
6
Nukić Jasmina
1
1
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
Bajraktarević Merjema
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Hamzić Ilda
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
Tahić Rabija
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Muratović Muhamed
3
5
0
3
5
0
0
1
3
0
4
0
0
8
Bektašević Mersiha
1
1
1
2
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
Hodžić Kenan
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
2
Tvrtković Asmir
2
1
0
2
1
0
0
1
2
0
0
0
0
3
Vatreš Elvedin
7
8
24
2
2
7
10
26
0
0
1
3
4
21
6
8
43
Mućaj Adrijan
7
8
8
1
2
7
9
10
0
0
0
0
5
11
4
6
26
Imširović Armin
1
1
0
7
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Vatreš Faris
16
8
9
1
1
16
9
10
0
0
0
0
2
20
6
7
35
Mućaj Ardeniz
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Dudojević Danis
1
2
0
1
2
0
0
0
1
0
3
0
0
3
Žunić Emrah
1
1
5
1
1
5
0
0
0
0
0
3
4
0
7
Piknjač Eldin
2
5
6
2
2
5
8
0
0
0
1
0
6
4
4
15
Žunić Berin
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Omeragić Jasmin
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Delija Tajra
1
1
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
1
3
4
Mekić Ilhan
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Benjamin Omeragić
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Amina Kunić
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Ernad Tabaković
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2009 godina 23 18 27 5 3 2 6 6 4 2 0 1 36 27 34 UKUPNO MEDALJA U 2009 97
2010 godina 12 10 10 1 2 5 18 11 16 5 1 1 36 24 32 UKUPNO MEDALJA U 2010 92
2011 godina 0 3 6 1 1 1 6 13 9 2 3 1 9 20 17 UKUPNO MEDALJA U 2011 46
2012 godina 0 0 4 0 0 0 4 10 12 0 1 0 4 11 16 UKUPNO MEDALJA U 2012 31
2013 godina 0 0 0 0 0 0 9 4 9 0 0 0 9 4 9 UKUPNO MEDALJA U 2013 22
2014 godina 0 0 0 0 0 0 27 33 46 0 3 0 27 36 46 UKUPNO MEDALJA U 2014 109
2015 godina 0 0 0 0 0 0 10 8 20 0 0 0 10 8 20 UKUPNO MEDALJA U 2015 38
2016 godina 0 0 1 0 0 0 13 7 12 0 3 9 13 10 22 UKUPNO MEDALJA U 2016 45
                                  UKUPNO MEDALJA  480

Pitanja i odgovori

Odgovori na načešće postavljana pitanja

Koje su starosne granice za vežbanje karatea?
Da li je karate efikasna tehnika za samoodbranu?
Koja oprema je potrebna za početak vežbanja karatea?
Saznaj više »

Sponzori

image

Zahvaljujemo se našim Sponzorima na svekolikoj pomoći bez koje uistinu ne bismo mogli uspjeti. Iako je doba velikih promjena, štednje i recesije, zaista ima malo dobrih ljudi koji ipak prepoznavaju i podupiru rad, želju za dobrobit sredine u kojoj živimo. Jedno Iskreno Hvala. Saznaj više »